Recreatief turnen

Meisjes en jongens kunnen vanaf 6 jaar bij sv IVO terecht bij het recreatief Kleuren Turnen. Naast de vele spelvormen die tevens in de kleuterles worden aangeboden, gaat de aandacht tijdens de recreatie-uren meer uit naar het toestel turnen. Met de speciaal ontwikkelde oefenstof van Het Kleuren Turnen werken de meisjes en jongens op hun eigen niveau naar hun kleuren doel toe.

Recreatief Kleuren Turnen jongens en meisjes
Dinsdag (meisjes) 17.30 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur
definitieve indeling in de groep na proefles cq overleg trainer.
Vrijdag (meisjes en jongens) 15.30 – 16.30 uur (meisjes)
16.30 – 17. 30 uur (jongens )
Hoofdtrainster Stefanie Demarteau
Contributie € 115,00 per seizoenshelft (seizoen 2019-2020)